برخورداری از کیفیت بالا و الزامات مورد نیاز، برای بقا صنایع داروسازی امری حیاتی می باشد. از این رو در سال های اخیر بخش های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در صنایع مختلف از جمله داروسازی ایجاد شدند. عمده هدف این بخش ها عبارت است از اطمینان از استقرار و پایداری الزامات هر محصول و کیفیت مناسب آن. لازم به توضیح است که مسئولیت این بخش از طراحی و توسعه ی دارو آغاز شده و تا تولید و عرضه به بازار دارویی ادامه می یابد

عمده فعالیتهای گروه کنترل دارو در دانشکده داروسازی مشهد به طور خلاصه به شرح زیر می باشد :

1-تدریس دروس مرتبط با رشته کنترل دارو به دانشجویان دوره داروسازی عمومی و تخصصی

2- راهنمایی پایان نامه های دانشجویان داروسازی و تخصصی

3- اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با موضوعات مختلف در حیطه کنترل دارو

4-انتشار مقالات تحقیقاتی در مجلات معتبر علمی داخل و خارج از کشور

5- ارائه مشورت های علمی به کارخانجات در حیطه های مرتبط با رشته کنترل دارو

خراسان رضوی ،مشهد، میدان آزادی ،پردیس دانشگاه ، دانشکده داروسازی

نمابر : 3882325 05

تلفن  : 31801100 051
 
کد پستی :17871  91886
 
شماره تماس داخلی مدیرگروه : 336